Poderei prender os cabides para casacos uns aos outros para poder movê-los…

Do autor